De Delthe

Uw wegwijzer in het schone en ruime Eemsmondgebied.

Woningstichting De Delthe beheert 559 woningen en 11 garages in de pittoreske woondorpen Warffum, Usquert, Kantens, Zandeweer, Stitswerd, Rottum en Eppenhuizen gelegen in de gemeente Het Hogeland in het noorden van de provincie Groningen aan de Waddenzee. De gemeente Het Hogeland is ontstaan op 1 januari 2019 door een fusie van de gemeenten Bedum, Eemsmond, De Marne en Winsum. Het bezit van De Delthe bevindt zich in de voormalige gemeente Eemsmond.

Het woningbezit bestaat uit gezinswoningen, seniorenwoningen en 1-2 persoonswoningen. 
De huurprijs van de woningen varieert vanaf circa € 300,00 tot circa € 650,00 per maand. 

De stichting stelt zich ten doel uitsluitend werkzaam te zijn in het belang van de volkshuisvesting. Aan het hoofd van de stichting staat de directeur-bestuurder. Hij bepaalt het beleid, uitgaande van de richtlijnen van de overheid. Het betreft onder andere de woningtoewijzing, nieuwbouw, onderhoud en verkoop van woningen. Daarbij wordt hij ondersteund door vier medewerkers die dagelijks op ons kantoor aanwezig zijn.

De Raad van Toezicht controleert het functioneren van de directeur-bestuurder. Daarbij dient de Raad zich te houden aan diverse wettelijke voorschriften. Deze Raad bestaat uit 3 leden, waarvan één lid is benoemd tot huurderscommissaris.

Voor uitgebreidere informatie verwijzen we u graag naar de diverse items in het menu links.