Organisatie

 

De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en wordt daarbij ondersteund door een werkorganisatie bestaande uit:

  • bouwkundige bewonerszaken (1,0 fte);
  • medewerker verhuur en bewonerszaken (0,7 fte);
  • financieel medewerker (1,0 fte);
  • ambtelijk secretaris (0,7 fte).

Verantwoording wordt afgelegd aan de Raad van Toezicht.