Privacybeleid

Privacy

Privacy is een onderwerp dat de laatste jaren steeds belangrijker is geworden in de maatschappij, zowel voor onze organisatie en haar medewerkers als voor u als (toekomstig) huurder. Met deze reden is een privacyverordening ontwikkeld die binnen alle Europese lidstaten zal gaan gelden.

AVG

Deze nieuwe wet heet in Nederland formeel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met ingang van 25 mei 2018 is deze nieuwe wetgeving op het gebied van privacy van toepassing. Vanzelfsprekend moet en wil De Delthe ook aan deze nieuwe wet voldoen. Het gaat hier specifiek om het verwerken van en omgaan met persoonsgegevens: naam, telefoonnummer, Burgerservicenummer, maar ook gegevens over bijvoorbeeld de medische toestand.

De Delthe

In verband hiermee heeft De Delthe privacybeleid ontwikkeld dat gebaseerd is op de AVG. Graag verwijzen wij u naar de Privacyverklaring en de Cookieverklaring van De Delthe.