Actueel

De Delthe en collega-corporaties SUW onderzoeken de mogelijkheden van een verregaande samenwerking. Onderzocht wordt of samengaan meerwaarde kan opleveren voor de huurders en andere belanghebbenden.

Huurdersvereniging De Delthe wordt hier vanaf het begin van het traject bij betrokken. Het is een lastige materie en daarom worden wij daarbij ondersteund door de Woonbond in de persoon van Maarten Groen.

 

UITNODIGING

Huurdersvereniging De Delthe nodigt u, in samenwerking met De Delthe en SUW,  uit voor bewonersavonden om u bij te praten over de voorgenomen fusie tussen beide corporaties. Tijdens de bijeenkomsten wordt u geïnformeerd door de corporaties waarom de fusie wenselijk is en de  Huurdersvereniging geeft aan wat haar rol is. Daarnaast horen we graag hoe u tegen deze mogelijke fusie aankijkt.

Informatiebijeenkomst op 30 augustus 2021

•Tijd   15.00 uur  (inloop vanaf 14.30 uur)

     Locatie: Dorpshuis Usquert

•Tijd   19.30 uur  (inloop vanaf 19.00 uur)

     Locatie: Klokhoes Zandeweer

Informatiebijeenkomst op 31  augustus 2021

•Tijd   19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

    Locatie: Openluchtmuseum het Hoogeland Warffum

U kunt zelf kiezen naar welke bijeenkomst u komt. In verband met de Corona voorschriften horen wij graag of u komt en zo ja, welke bijeenkomst u van plan bent te bezoeken. U kunt dit kenbaar maken door voor woensdag 25 augustus te bellen of  te mailen met De Delthe.

Telefoonnummer:  0595-423106

Email:   info@dedelthe.org