Fonds Klein Onderhoud

 

Als huurder dient u zelf te zorgen voor kleine reparaties. Uit het oogpunt van service aan de huurder is er een Fonds Klein Onderhoud ingesteld. Elke huurder kan daarin deelnemen tegen een maandelijkse bijdrage. Onze medewerkers kunnen u informeren over de werkzaamheden waar het hier om gaat. Bent u geen deelnemer in het fonds, dan komen deze werkzaamheden voor uw eigen rekening.

In de praktijk is gebleken dat er niet een scherpe scheiding is aan te geven tussen zaken die voor rekening van de huurder komen of juist voor rekening van de verhuurder zijn. Deelnemers in het Fonds Klein Onderhoud zullen - tenzij het grove schuld of nalatigheid betreft - gevrijwaard blijven van discussie over de vraag voor wiens rekening een reparatie komt (service). Bovendien zal er zo mogelijk minimaal één keer per jaar een controlebeurt per woning plaatsvinden (preventief onderhoud).

Aanmelding voor deelname aan het fonds vindt plaats bij het ondertekenen van de huurovereenkomst. Wanneer u besluit op een later tijdstip deelnemer in het fonds te worden, dan bent u inschrijfkosten ad. € 35,00 verschuldigd. Bij deelname in het fonds verplicht u zich minimaal 3 jaar deelnemer te blijven. Na het verstrijken van deze periode wordt het deelnemerschap automatisch - aan het einde van ieder boekjaar - met één jaar verlengd.

Opzegging van deelname aan het fonds dient schriftelijk te gebeuren. Bij opzegging van het huurcontract gaan we ervan uit dat ook het deelnemerschap in het fonds is opgezegd.