Huurbetaling

 

In uw huurovereenkomst staat dat u de huur vooraf op de 1e van de maand moet betalen. U ontvangt hiervoor elke maand een acceptgirokaart. Op deze kaart staat vóór welke datum de huur betaald moet zijn.

Het huurbedrag kan ook automatisch worden afgeschreven. Hiervoor dient u eerst een speciale machtigingskaart in te vullen. Deze machtigingskaart is bij ons op kantoor verkrijgbaar.

Automatische huurbetaling is erg gemakkelijk, want de huur wordt dan op tijd betaald en eventuele wijzigingen in de huur worden ook automatisch verwerkt. Bent u het niet eens met de afschrijving, dan kunt u binnen 1 maand het bedrag terugvragen.