Huuropzegging

Als u wilt verhuizen, dan dient u de huur schriftelijk op te zeggen. Daarbij moet u minimaal één maand opzegtermijn inachtnemen. Huuropzeggingen kunnen dagelijks ingaan. De datum van ontvangst van uw brief is bepalend voor de einddatum van de huurovereenkomst.

Bijvoorbeeld: als u een brief schrijft op 10 maart, die bij ons binnenkomt op 15 maart, dan geldt als einddatum van de huurovereenkomst 14 april.

Nadat wij uw brief hebben ontvangen, krijgt u van ons een schriftelijke bevestiging. In deze brief is de verdere gang van zaken beschreven. 

Bij veranderingen aan de woning:

Het kan zijn dat u bepaalde veranderingen aan de woning hebt aangebracht. Als u niet zeker weet of u deze kunt laten zitten, neem dan contact op met de technische dienst. Misschien wilt u deze veranderingen wel overdoen aan de nieuwe huurder. In dat geval dient een overnameformulier te worden opgesteld die zowel door de oude als de nieuwe huurder wordt ondertekend. Als de nieuwe huurder de veranderingen niet wil overnemen, dan zal de oude huurder de veranderingen ongedaan moeten maken en voor herstel moeten zorgen.

In bepaalde gevallen is overname van aangebrachte verbeteringen door ons als verhuurder mogelijk. Hiervoor kunt u het beste contact met ons opnemen.