Klachtencommissie

Wij proberen uw klacht zo goed en snel mogelijk op te lossen. Bent u het niet eens met hoe wij uw klacht hebben behandeld? Dan is het is belangrijk dat u terecht kunt bij een onafhankelijke partij, de Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen. Deze commissie staat los van Woningstichting de Delthe en is dus onafhankelijk. De klachtencommissie probeert uw klacht zo snel en zo goed mogelijk af te handelen.

 

Wat zijn de contactgegevens van de klachtencommissies?

Postbus 7015

9701 JA  GRONINGEN

Telefoon: 050-3693698

E-mailadres: secretariaat@kc-groningen.nl

De Klachtencommissie is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur.

 

Hoe kan ik een klacht indienen bij de klachtencommissie?

Heeft u een klacht en wilt u deze indienen bij de klachtencommissie? Neem dan contact op met het secretariaat van de Klachtencommissie. Zij kunnen u een klachtenformulier verstrekken en informeren over de verdere gang van zaken. Het ingevulde formulier stuurt u terug naar:

Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen

Postbus 7015

9701 JA Groningen

 

Hoe lang duurt het voordat de klachtencommissie mijn klacht behandelt?

Tussen uw brief en de behandeling van uw klacht zit hooguit een maand. U krijgt ten minste tien dagen van tevoren te horen wanneer uw klacht wordt behandeld

 

Wanneer krijg ik de uitslag?

Binnen twee weken na de zitting moet het advies van de klachtencommissie bij het bestuur van de woningcorporatie liggen. Het bestuur stuurt u uiterlijk twee weken later de uitslag toe met een kopie van de brief van de klachtencommissie.

 

Welke klachten neemt de klachtencommissie niet in behandeling?

Klachten over de huurprijs of servicekosten worden niet behandeld door de klachtencommissie. Deze klachten worden behandeld door de Huurcommissie of de Kantonrechter. Klachten die al bij een andere instantie in behandeling zijn, worden niet door de klachtencommissie in behandeling genomen.

 

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie

Als de klachtencommissie uw klacht in behandeling heeft genomen en u bent het niet eens met de uitspraak van de klachtencommissie, dan kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen (https://www.huurcommissie.nl).

 

Tot slot

Wilt u meer weten over de werkwijze van de klachtencommissie download dan hier de folder. Ook kunt u het Reglement Klachtencommissie hiervoor raadplegen (bijgevoegd).

 

Tot 1 juni 2020 werd de klachtafhandeling gedaan door de Regionale Klachtencommissie Noord-Groningen. Klik hier voor het Jaarverslag 2019 en het Jaarverslag tot 1 juni 2020 is eveneens beschikbaar.