Terug naar het overzicht

Fout bij betalingsherinnering

20 december 2022

 

Bericht bestemd voor huurders die een betalingsherinnering hebben ontvangen

Per abuis staan op de verzonden betalingsherinneringen de naam- en bankgegevens van de Stichting Uithuizer Woningbouw. Dit is NIET CORRECT.

Wij bieden u hiervoor onze verontschuldigen aan.

 

We verzoeken u het bedrag over te maken op het bankrekeningnummer van

De Delthe: NL67RABO 0367 4026 45.

 

Met vriendelijke groet,

Woningstichting De Delthe