Terug naar het overzicht

Prestatieafspraken met gemeente Eemsmond ondertekend

21 oktober 2017

Prestatieafspraken met gemeente Eemsmond ondertekend

Woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente Eemsmond hebben hun samenwerking op donderdag 19 oktober 2017 opnieuw bekrachtigd. Vorig jaar besloten de partijen samen te werken op het gebied van leefbaarheid, de betaalbaarheid van woningen, sloop en nieuwbouw en huisvesting van specifieke groepen als ouderen, starters, mensen met een beperking en statushouders.

 

 

 

 

Wierden en Borgen, Woongroep Marenland, SUW, De Delthe, Woonzorg Nederland, huurdersvereniging Oet en Thoes, De Maren en De Huurder en wethouder Harrie Sienot van de gemeente Eemsmond hebben de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor 2 jaar. Belangrijk uitgangspunt is de gemaakte afspraken ook na de herindeling voort te zetten. Zie voor de prestatieafspraken bij het onderdeel Governance op deze site.