Terug naar het overzicht

Woningstichting De Delthe verwelkomt directeur-bestuurder

1 februari 2018

Bas Krajenbrink is per 1 maart 2018 benoemd tot directeur-bestuurder van woningstichting De Delthe.  

 

Per 1 april 2018 zal de Delthe overgaan op een tweelagenstructuur: een werkorganisatie met aansturing door een directeur-bestuurder en een toezichthoudend orgaan.  Deze stap was nodig nadat bekend werd dat zowel de manager als het huidige vrijwilligersbestuur na jarenlange inzet in 2018 zullen stoppen met hun werkzaamheden. Met een wijziging van de organisatiestructuur verwacht De Delthe in staat te zijn aan alle eisen te blijven voldoen die de wet aan woningcorporaties stelt.

 

De Raad van Toezicht is blij met de komst van de heer Krajenbrink. De heer Krajenbrink heeft jarenlange werkervaring in de corporatiesector, is 39 jaar en opgegroeid in Godlinze. Hij kent het werkgebied van De Delthe, staat open voor wat er bij de bewoners leeft en spreekt ‘de taal’. De heer Krajenbrink zal te maken krijgen met de grote uitdagingen waar woningstichting De Delthe op dit moment voor staat: complexe, actuele vraagstukken als aardbevingsproblematiek en krimp, de totstandkoming van een huurdersorganisatie, maar ook met een open houding contacten leggen en De Delthe ‘op de kaart’ zetten. De Raad van Toezicht heeft er het volste vertrouwen in dat hij op kundige wijze de organisatie verder zal ontwikkelen en daarbij de focus op de kernactiviteit van De Delthe vasthoudt, namelijk de verhuur van sociale woningen in de kleine kernen aan de doelgroep met een bescheiden inkomen.

 

M. Becherer (links) en B. Krajenbrink (rechts) ondertekenen arbeidsovereenkomst directeur-bestuurder