Terug naar het overzicht

Organisatiewijziging per 1 april 2018

28 maart 2018

Medio 2017 is een traject in gang gezet met als doel de organisatiewijziging per 1 april 2018 te realiseren. De statutenwijziging die hiervoor noodzakelijk is, is inmiddels goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties. Concreet houdt de organisatiewijziging in dat - na het vertrek van de manager per 1 januari 2018 – ook het huidige vrijwilligersbestuur per 1 april 2018 terugtreedt. Daarvoor in de plaats zal een directeur-bestuurder fulltime de belangen van De Delthe behartigen. Inmiddels is de heer S.J. (Bas) Krajenbrink per 1 april 2018 benoemd tot directeur-bestuurder van Stichting De Delthe. 

Voor meer informatie zie bijgaande brief van de Raad van Toezicht.