Terug naar het overzicht

Op naar Huurdersorganisatie De Delthe!

5 oktober 2018

De Delthe is in gezamenlijkheid met de Woonbond gestart met de oprichting van een bewoners­organisatie. Een bewonersorganisatie/ huurdersorganisatie is van belang om gezamenlijk op te kunnen trekken en huurders ook zeggenschap te kunnen geven over diverse onderwerpen. Vijf huurders zijn als kwartiermaker actief geworden om mee te werken aan de voorbereiding van de oprichting van een bewonersorganisatie.

De Woonbond, de kwartiermakers en De Delthe hebben met elkaar als doel om in het najaar een bewonersorganisatie te hebben opgericht die de huurders van De Delthe kunnen vertegen­woor­digen. Hiervoor is een ontwikkelplan/startnotitie gemaakt; een samenvatting hiervan vindt hier.

Vanaf vandaag kunnen huurders hun mening geven over het voornemen om een bewoners-/huurdersorganisatie op te richten. Hiervoor is een enquête opgesteld die tot en met 26 oktober 2018 ingevuld kan worden.

Tijdens een huurdersbijeenkomst op 29 november aanstaande zullen de resultaten van de enquête worden gepresenteerd en is de formele oprichting van de huurdersorganisatie gepland. Zodra meer bekend is over locatie en tijd, wordt dit via deze website bekend gemaakt. Houd daarom onze website in de gaten!