Terug naar het overzicht

Prestatieafspraken ondertekend

6 december 2019

Prestatieafspraken ondertekend

Op de ochtend van 5 december 2019 zijn de nieuwe Prestatieafspraken voor de volkshuisvesting 2020-2023 in gemeente Het Hogeland ondertekend. Deze afspraken hebben als doel om tot een betaalbare, duurzame en toekomstbestendig woningvoorraad en vitale dorpen te komen.  

                                      

De partijen maakten afspraken rondom meerdere thema’s, waaronder: betaalbaarheid en beschikbaarheid van de sociale huurvoorraad, duurzaamheid, veilig wonen, huisvesting voor specifieke doelgroepen en leefbaarheid. Speerpunten voor 2020 zijn: uitvoering van de afgesproken nieuwbouw, verduurzaming van de bestaande woningen, en inzet op betaalbaarheid van het wonen. Ook het faciliteren van bewoners om prettig in de eigen woning en woonomgeving te kunnen blijven wonen vinden we belangrijk. Als onderdeel van de gemeentelijke campagne Mijn Huis op Maat kijken de partijen hoe we het langer zelfstandig thuis kunnen faciliteren.

Alle betrokken partijen ondertekenden de afspraken. Deze partijen zijn; de woningcorporaties De Delthe, Woongroep Marenland, SUW, Woonzorg Nederland en Wierden en Borgen en hun huurdersorganisaties: huurdersorganisatie Uithuizen, huurdersvereniging De Delthe, huurdersvereniging De Maren, huurdersvereniging De Huurder, Stichting huurdersplatform Bedum-Ten Boer, huurdersvereniging De Marne De Terpen en gemeente Het Hogeland.