Terug naar het overzicht

Visitatierapport 2015-2018

25 februari 2020

“De Delthe is een slagvaardige organisatie geworden”

Dit is een van de conclusies die de visitatiecommissie trekt in haar rapport over De Delthe. Een visitatiecommissie van het bureau Cognitum heeft de afgelopen periode diverse gesprekken gevoerd met belanghouders zoals huurders, gemeente, collega-corporaties, etc. en hebben vele documenten beoordeeld. Men heeft een rapport over De Delthe opgesteld en beoordeeld hoe wij presteren op diverse onderdelen zoals Governance, inzet van ons vermogen, presteren volgens onze belanghouders en hoe wij invulling geven aan de opgaven en ambities.

“Met gepaste trots kijken we naar de beoordeling van de commissie en de belanghouders. In een relatief korte periode is er veel werk verzet en zijn de noodzakelijke stappen gezet om tot het punt te komen waar we nu staan” geeft directeur bestuurder Bas Krajenbrink aan. 

Voor meer informatie verwijzen we naar het visitatierapport en naar de bestuurlijke reactie op dit rapport