Omgeving

De gemeente Eemsmond ligt in het noorden van de provincie Groningen, aan de Waddenzee en omvat vele pittoreske woondorpen. De gemeente Eemsmond heeft een oud en geschakeerd landschap. Oude dijken en sluizen herinneren aan een lange strijd tegen het water. Voorlopig is die in het voordeel van de Groningers beslecht. 

Wat is gebleven is een positieve relatie met het water, het wad en de zee. Maren slingeren zich als zilveren linten door het landschap. Ze hebben veel functies. Maren voeren overtollig regenwater af naar zee en brengen zoet water naar de brakke kustgebieden. In het landschap en voor de natuur zijn ze een bindende factor. Ze accentueren de wijdsheid van het groninger landschap. 's Zomers stellen ze waterrecreanten in staat van dorp tot dorp te varen en 's winters rijden schaatsers er hun toertochten.

Voor meer informatie kunt u ook onderstaande websites bezoeken: