Versterkingsopgave

In Kantens en Zandeweer werkt De Delthe aan een grote versterkingsopgave. In totaal zullen er in deze versterkingsopgave 76 woningen worden gesloopt en nieuwgebouwd. Van die woningen staan er 46 in Kantens en 30 in Zandeweer. Het is een omvangrijk traject, met name voor de bewoners.

Omdat het zo'n omvangrijk traject is, zijn er meerdere organisaties die een rol hebben in de versterkingsopgave. Voor de huurder is De Delthe als woningstichting het eerste aanspreekpunt. Wij kunnen vragen beantwoorden of iets voor u uitzoeken zodat u zo min mogelijk te maken heeft met allerlei partijen. U kunt hiervoor contact opnemen met de bewonersconsulent. Het telefoonnummer is  06-21411909.

Andere organisaties waar u misschien over of van hoort zijn:

Rizoem

DeDelthe heeft te weinig mensen in dienst om de hele versterkingsopgave uit te voeren. Daarom hebben we Rizoem ingehuurd om dit namens ons te doen. De bewonersconsulenten en projectontwikkelaar zijn medewerkers van Rizoem. Omdat zij voor De Delthe werken stellen zij zich altijd voor als medewerker van De Delthe.

Gemeente Het Hogeland  

De gemeente is verantwoordelijk voor de omgeving. De gemeente bepaalt hoe een dorp er nu en in de toekomst uit moet zien en maakt daarvoor onder andere een stedenbouwkundig plan. Ook zorgt de gemeente voor de locaties om tijdelijke woningen te bouwen.

Nationaal Coördinator Groningen

De NCG werkt namens het Rijk. De NCG heeft de woningen geïnspecteerd en hierover geadviseerd. De NCG verstrekt ook de financiële middelen om de versterkingsopgave uit te voeren en bouwt de tijdelijke woningen. Voor de particuliere woningeigenaren is NCG degene die de sloop-nieuwbouw of versterking uitvoert en hierover met bewoners communiceert.

.