Sloop-nieuwbouw

Waarom worden woningen gesloopt en nieuw gebouwd?    

Vanwege de aardbevingen in de omgeving zijn er nieuwe eisen voor de veiligheid van woningen. Als een woning is opgenomen in de versterkingsopgave dan voldoet deze woning (in de toekomst) niet aan die eisen. Deze woning moet dan worden versterkt of gesloopt en nieuwgebouwd. Om die keuze te maken kijken we niet alleen naar de veiligheid van de woning maar ook naar het wooncomfort. Sommige woningen zijn al ouder en aan vernieuwing toe. Slopen en nieuwbouwen is dan een betere keuze. Zo kunnen we woningen terugbouwen die goed geïsoleerd en modern zijn. De huurder woont dan prettiger, heeft lagere energielasten en minder zorgen over onderhoud.

 

Voor De Delthe gaat het om de volgende woningen:

KANTENS (46 woningen):

Fase 1:      Kooistraat 28, 30, 43, 45, 47, 49, 51, 53

                 Kooistraat 57, 59, 61, 63, 67, 69

Fase 2:      Kooistraat 21, 29

                 Kooistraat 1 – 11 en 13 – 19

Fase 3:      Bredeweg 4-10, Pastorieweg 1,1a,3,3a

                 Meidoornstraat 1,3

                 Meidoornstraat 5-13 en 2-10

 

ZANDEWEER (30 woningen):

Fase 1:      A van der Zielstraat 1-9, 11- 19 en 2-10

                 Poelweg 11-21

Fase 2:      Onnemaweg 11-19, 21, 23, 25, 27

 

Wat voor woningen worden teruggebouwd?

Als een woning wordt gesloopt, dan heeft de huurder recht op een soortgelijke woning in hetzelfde gebied. Omdat we veel woningen gaan slopen en nieuwbouwen kijken we samen met de gemeente ook meteen goed naar de mogelijkheden voor het betreffende dorp. We willen woningen bouwen die nu, maar ook in de toekomst passen bij de wensen van de inwoners. Dat betekent dat we soms ook andere woningen terugbouwen zoals levensloopbestendige woningen, waardoor mensen langer in hun eigen woning kunnen blijven. Bovendien zijn de regels voor het bouwen van nieuwe woningen veranderd, daardoor is het niet mogelijk om precies dezelfde woning terug te bouwen. Samen met de huurders gaan we in gesprek over de woonwensen en proberen we voor iedereen een woning te bouwen die daarbij aansluit. Vaak is dat een vergelijkbare woning op ongeveer dezelfde plek, maar soms past een andere woning of een andere plek beter bij de wensen van de huurder.